Hamngatspalatset/Sidenhuset

Källor:
Svenska Dagbladets arkiv
Stockholms digitala Stadsmuseum1899-04-10:
AAA

1900-07-11:
AAA

1900:
AAA
(klicka för större variant)

Stockholms Stadsmuseum


1900-1901:
AAA
(klicka för större variant)

Stockholms Stadsmuseum

Foto taget vid samma. tillfälle, 1900-1901.
Stockholms Stadsmuseum


Ericsson & Köhler, visitkort:
AAA
(klicka för större variant)

Stockholms Stadsmuseum


NK under byggnad, 1912-15.
AAASvD-1900-10-30
AAA

SvD-1900-11-04
AAA

SvD-1900-11-05
AAA

SvD-1900-12-21
AAA

SvD-1902-10-03
AAA

SvD-1905-10-05
AAA

SvD-1905-10-16
AAA

SvD-1909-05-23
AAA

SvD-1910-01-04
AAA


Adresskalendrar - Hamngatan 5 i Personalregistret:

1901 - ny ägare: N J Bengtson och G Johnsson:

AAA
(klicka för pdf-fil)


1910 - ny ägare: Konfektions-AB Union:

AAA
(klicka för pdf-fil)


1914 - ny ägare: AB Hamngatspalatset:

AAA AAA
(klicka för pdf-fil)
SvD-1911-11-30
AAA

SvD-1915-08-27
AAA

SvD-1924-09-19
AAA

SvD-1925-08-04
AAA

SvD-1925-09-02
AAA

SvD-1925-09-07
AAA

SvD-1927-11-22
AAA

SvD-1928-06-09
"... Nästa generation stockholmare skall ännu mindre kunna känna igen den trakt det här är fråga om."
AAA
(klicka för artikel)


SvD-1934-08-23
AAA

SvD-1960-02-26
AAA
AAA

SvD-1960-08-22 ("Nya entrén från Hamngatan")
AAA

SvD-1964-08-25
AAA

SvD-1969-01-28
AAA
(klicka för större variant)


SvD-1969-04-24
AAA

SvD-1969-11-19
AAA

SvD-1970-04-24
AAA

Ericsson & Köhler, annons från nordöstra hörnet av Hamngatan/Regeringsgatan, 1885:
AAA
(klicka för större variant)

Stockholms Stadsmuseum
(Adresskalendern, januari 1900 - Tapethandlare, Regeringsgatan 36 - pdf.)


Hörnet Regeringsgatan/Hamngatan norrut innan Hamngatspalatset, innan april 1899.
Skylt för Ericsson & Köhler på andra sidan Hamngatan. AAA
(klicka för större variant)

Stockholms Stadsmuseum


Hamngatspalatset till höger, 1900 - skyltarna för Ericsson & Köhler ännu inte uppe.
AAA
Stockholms Stadsmuseum


Hamngatspalatset till höger, 1906-1907.
Hasselblad-Scholanders flyttade till Hamngatan 20, 1906-10-01.
Sophie Avéns flyttade ut i oktober 1907, se nedan. AAA
(klicka för större variant)

Stockholms Stadsmuseum


SvD, 1907-10-05:
AAA


Hörnet Regeringsgatan/Hamngatan söderut, 1908-1909.
Rivningstomt på platsen för Sidenhuset. Rivningsmaterial från tomten såldes under december 1907.
AAA
(klicka för större variant)

Stockholms Stadsmuseum


Hörnet Regeringsgatan/Hamngatan österut.
AAA
(klicka för större variant)
Rivningen av Hamngatan 20 för byggandet av NK, 1913.
AAA
(klicka för större variant)

Stockholms Stadsmuseum


Regeringsgatan 38, 36, 1899-1907.
(Hamngatspalatset och gamla Regeringsgatan 32 i högerkant.)
AAA
(klicka för större variant)

Stockholms Stadsmuseum


1910.
AAA
(klicka för artikel om nybyggnaden)

Stockholms Stadsmuseum


29/3 1968 (Wikipedia)
AAA


AAA
(klicka för större variant)

Stockholms Stadsmuseum


AAA
(klicka för större variant)

Stockholms Stadsmuseum


Regeringsgatan/Hamngatan söderut, 1915?
(Bennström & Jansson flyttade till den hörnan 1/12 1913.)
AAA
(klicka för större variant)

Stockholms Stadsmuseum

Hamngatspalatset i bakgrunden, utan någon affär synlig i hörnlokalen, 1915?:
(Tidningsförsäljerska Alfhild Bernschöld)
AAA
(klicka för större variant)

Stockholms StadsmuseumAAA
Se nedan.


Hamngatspalatset, 1915-1925:
AAA
(klicka för större variant)

Stockholms Stadsmuseum


Hamngatspalatset, 31/7 1928:
AAA
(klicka för större variant)

Stockholms Stadsmuseum


Regeringsgatan 32.
AAA
(källa)


Regeringsgatan 32, 1964.
AAA
Stockholms Stadsmuseum


Regeringsgatan 32.
AAA
Stockholms Stadsmuseum


Hamngatspalatset, december 1965 (Sound of Music hade sverigepremiär 9/12 1965):
AAA
Stockholms Stadsmuseum


Ericsson & Köhlers lokal i Hamngatspalatset, 1900-1915.
AAA
(Adresskalendern, januari 1901 - Tapethandlare, Hamngatan 5B - pdf.)
(Adresskalendern, januari 1916 - Tapethandlare, Norrmalmstorg 16 - pdf.)


Sidenhusets lokal i Hamngatspalatset, 1915-1925.
AAA

Hovapoteket Lejonets lokal i Hamngatspalatset, 1925-1966.
AAA


1966
AAA
(klicka för större variant)

Stockholms Stadsmuseum

Rivningen påbörjades 1966-02-28.
AAA
(klicka för större variant)

Stockholms Stadsmuseum

1966-03-15:
AAA
Gatu- och fastighetskontorets arkiv


Västra Trädgårdsgatan 19.
AAA
(klicka för större variant)

Foto, A Malmström, SSM


Västra Trädgårdsgatan 19.
AAA
Stockholms Stadsmuseum


Västra Trädgårdsgatan 19 (inte Regeringsgatan), 1928.
AAA
Stockholms Stadsmuseum


Västra Trädgårdsgatan 19.
AAA
Stockholms Stadsmuseum


Västra Trädgårdsgatan / Hamngatan.
AAA
Stockholms Stadsmuseum


Västra Trädgårdsgatan / Hamngatan.
AAA
Stockholms Stadsmuseum (pdf)


Hamngatan, 1969? (foto: Kent Fernström?)
AAA

Foto, Lennart af Petersens, SSM, 1968
AAA
(klicka för större variant)Foto, Göran Engström, 1969-70
AAA

Hamngatan, 1969?
AAA

Hamngatan, maj 1969 (foto: Peder Brostrom)
AAA
(klicka för större variant)


Hamngatan, 1968 (foto: Ingemar Gram)
AAA
(klicka för större variant)


3/9 1967 (högertrafikomläggning)
AAA
(klicka för större variant)


Foto, Göran H. Fredriksson, SSM, 1967
AAA

Foto, Göran H. Fredriksson, SSM, 1966-1967 (vänstertrafik)
AAA
(klicka för större variant)


Foto, Henrik Henrikson, 1967
AAA
(Henrik Henrikson, FaceBook)


Foto, Monne Sahlberg, 29/3 1968 (samma som ovan)
AAA

Foto, Kerold Klang, 1968
AAA
(klicka för större variant)


Hamngatan, december 1968 (foto: Allan Lundström)
AAA

Hamngatan-Sidenhuset, maj 1969 (foto: Peder Brostrom)
AAA
(klicka för större variant)


Foto, Göran H. Fredriksson, SSM, augusti 1969
AAA
(klicka för större variant)AAA
(klicka för större variant)AAA


AAA


Regeringsgatan norrut, 1940-talet?
AAA
(klicka för större variant)

Stockholms Stadsmuseum


1969
AAA
(klicka för större variant)


Foto, Kalle Wetterström, 1970
AAA
(klicka för större variant)


1968-69 (troligen sommaren 1969)
AAA

Foto: Gunnar Hillbo, 1969
AAA

Foto: Erik Schultze
AAA

Foto: Göran Klangemo, juni 1969(?)
AAA

Foto: Hans Berglund, 1/5 1970
AAA

Foto: Erik Schultze, 1970
AAA

Foto: Erik Schultze, 1970
AAAFoto: Erik Schultze, 1970
AAA

Foto: Arne Iwarsson(?), december 1970
AAA